kinds = $kinds; } public function getKind($id) { return new Kind($id, $this->kinds[$id]); } public function toArray() { return $this->kinds; } } class Kind { function __construct($id, $name) { $this->id = $id; $this->name = $name; } function getName() { return $this->name; } function getId() { return $this->id; } } <? $title = $perspective->destination()->name; if ($title != 'cs') { echo $title . ' | '; $spClass = ' class="subpage"'; } else { $hpActive = ' class="active"'; } ?>Mobestyl - stavební dozor a realizace staveb

Stavební dozor rozestavěné stavby

Vznikla u Vás během výstavby potřeba nebo povinnost stavebního dozoru? Nabízíme Vám stavební dozor rozestavěné stavby. Jestliže provádíte stavební práce bez stavebního dozoru, jsme schopni stavbu převzít, zkontrolovat a vypracovat doporučení v pokračování ve stavbě.

S právní úpravou platnou po přijetí nového stavebního zákona přichází povinnost stavebníka zajistit u staveb prováděných svépomocí výkon stavebního dozoru. Investice do kontroly stavby během jejího provádění se stavebníkovi rozhodně vyplatí.

Realizační fáze - výstavba

V realizační fázi výstavby čekají na nepřipravené stavebníky nemalé problémy:

 • Kvalitní materiály, které jsou dostupné na trhu, vyžadují dodržování přesných technologických postupů.
 • Nedostatek kvalifikovaných a zkušených odborníků na místech mistrů nebo stavbyvedoucích, na jejichž práci je závislý celkový výsledek a kvalita budoucí stavby.
 • Stavební firmy zaměstnávají zahraniční dělníky bez odborné dovednosti, komunikačních schopností a zajištění odborného růstu.
 • Stavební firmy nevěnují potřebnou péči ani prostředky na kontrolu zvládnutí technologií svými zaměstnanci.
 • Náklady spojené s odstraňováním reklamovaných vad představují podstatné zvýšení nákladů na provedení stavby.

Potřeba technického dozoru

Problémy v realizační fázi dokazují, že je nutné, aby na stavbě působil technický dozor, který bude vykonávat kontrolní činnost. Abychom zajistili kvalitní stavbu, provedenou v souladu se smluvním ujednáním, s projektovou dokumentací a s podmínkami stavebního povolení, je nutno zabezpečit důkladnou kontrolu provádění prací nezávislým odborníkem, který pracuje pro stavebníka. Bohužel, u některých staveb pořád tento subjekt absentuje. Nezávislý odborník zastupující stavebníka přichází na stavbu, až když vznikne problém a to je pozdě. V průběhu stavby Vám také nabízíme pomocnou ruku a optimální řešení vzniklé situace na stavbě.

Prohlédněte si galerii našich projektů. Máte zájem o naše služby? Kontaktujte nás!

getChildrenWhere("node.published = 1", "galleryitem") as $item) { $photo = explode("/", $item->srcImg); array_push($photos, $photo[2]); $images = $images . ' '; } ?> getChildrenWhere("node.published = 1", "downloaditem") as $item) { $fileType = explode(".", $item->file); $files = $files . '
 • ' . $fileType[1] . ' ' . $item->name . ' [.' . $fileType[1] . ', ' . file::formatSizeOf($item->file) . ']
 • '; } if($images != "") { echo ''; } if($files != "") { echo '

  Soubory ke stažení:

   ' . $files . '
  '; } ?>