kinds = $kinds; } public function getKind($id) { return new Kind($id, $this->kinds[$id]); } public function toArray() { return $this->kinds; } } class Kind { function __construct($id, $name) { $this->id = $id; $this->name = $name; } function getName() { return $this->name; } function getId() { return $this->id; } } <? $title = $perspective->destination()->name; if ($title != 'cs') { echo $title . ' | '; $spClass = ' class="subpage"'; } else { $hpActive = ' class="active"'; } ?>Mobestyl - stavební dozor a realizace staveb

Byt paní Krainové

Při sloučení dvou bytových jednotek paní Krainové jsme převzali stavbu po odchodu původního dodavatele. Naší činností bylo řízení a koordinace stavebních úprav od výběru dodavatele až po dořešení reklamací v průběhu záruční doby. Po dokončení prací jsme pro klienta zajistili i kolaudaci bytové jednotky.

Pro vybudování nového interiéru byla použita moderní architektura, s aplikací zajímavých detailů, podle návrhu M. A. Václava Hofmeistera.

Naše služby: projektový management

getChildrenWhere("node.published = 1", "galleryitem") as $item) { $photo = explode("/", $item->srcImg); array_push($photos, $photo[2]); $images = $images . ' '; } ?> getChildrenWhere("node.published = 1", "downloaditem") as $item) { $fileType = explode(".", $item->file); $files = $files . '
  • ' . $fileType[1] . ' ' . $item->name . ' [.' . $fileType[1] . ', ' . file::formatSizeOf($item->file) . ']
  • '; } if($images != "") { echo ''; } if($files != "") { echo '

    Soubory ke stažení:

      ' . $files . '
    '; } ?>