GDPR

Společnost MOBESTYL s.r.o., sídlo: Praha – Košíře, Zahradníčkova 1127/20, PSČ 15000, Česká republika, IČ: 275 806 52, provozující vlastní firemní webové stránky www.mobestyl.cz (dále „Web“ nebo „my“), se zavazuje, že bude chránit a respektovat Vaše právo na soukromí.

Tyto Zásady stanovují základ, podle kterého budeme zpracovávat jakékoli osobní údaje, které od Vás získáme nebo které nám poskytnete. Týká se to:

  • funkcí a služeb našich webových stránek;
  • e-mailů;
  • elektronických zpráv prostřednictvím telefonu;
  • a jiné komunikace mezi Vámi a námi.

Přečtěte si prosím pečlivě následující text, abyste pochopili postupy týkající se Vašich osobních údajů a jak s nimi budeme nakládat. Při návštěvě Webu přijímáte znění a postupy popsané v těchto Zásadách a vyjadřujete tím svůj výslovný souhlas s těmito Zásadami.

Uplatňujeme „přehledný přístup“ k vysvětlení svých postupů k ochraně osobních údajů tak, jak to doporučují dozorové orgány. Znamená to, že se snažíme poskytnout Vám pouze relevantní informace o ochraně soukromí týkající se využívaných služeb Webu a dalších služeb výše, a k tomu využíváme „jednoduchou formu“ těchto Zásad. Pro Vaši zpětnou vazbu či jakékoli Vaše dotazy k ochraně soukromí jsou na konci těchto Zásad uvedeny kontaktní informace.

INFORMACE, KTERÉ OD VÁS SHROMAŽĎUJEME

Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat údaje s cílem, abychom fungovali efektivněji při tvorbě vyžádaných nabídek. Pro zaslání nabídky od Vás zpracováváme Vaše jméno a e-mailovou adresu.

Některé z těchto informací nám můžete poskytnout například vyplněním formulářů na webové stránce nebo komunikací s námi prostřednictvím telefonu, e-mailu či jinak. Osobní údaje budou ukládány a používány pro dobu nutnou pro vypracování vyžádané nabídky.

VYUŽITÍ TĚCHTO INFORMACÍ

Informace, které o Vás shromažďujeme, používáme výlučně a pouze k tomu, abychom Vám mohli připravit nabídku, nebo Vás upozornili na změny v našich službách.

SDĚLOVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ

Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, jak jsou popsány v těchto Zásadách. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, abychom Vás pouze informovali o produktech a službách, které splňují výše uvedené podmínky, a to máme-li k tomu Vaše svolení, dle oprávněného zájmu nebo kde to vyžaduje či povoluje zákon.

Můžeme také Vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami s cílem, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika, pokud to vyžaduje zákon a kde to považujeme za vhodné, v reakci na soudní proces nebo abychom ochránili práva či náš majetek, našich zákazníků či jiných.

KDE UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A ZABEZPEČENÍ DAT

Údaje, které od Vás shromažďujeme, jsou uchovávány a zpracovány pouze v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“). Přijali jsme v přiměřeném rozsahu veškeré kroky nezbytné k tomu, abychom zajistili, že se s Vašimi osobními údaji bude zacházet bezpečně a podle těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Přenos informací prostřednictvím internetu není nikdy zcela bezpečný. Ačkoli se budeme co nejvíce snažit Vaše osobní údaje chránit, bezpečnost údajů přenášených přímo Vámi na naši stránku zaručit nemůžeme. Jakýkoli přenos je na Vaše vlastní riziko. Jakmile Vaše informace obdržíme, budeme na ochranu proti neoprávněnému přístupu používat přísné postupy a bezpečnostní funkce.

VAŠE PRÁVA

Je-li to v daném případě relevantní, máte mnohá práva podle právních předpisů na ochranu osobních údajů včetně:

  • práva vznést námitku proti zpracování
  • práva nahlížet do osobních údajů, které jsou o Vás drženy;
  • můžete nás také požádat, abychom učinili jakékoli nezbytné změny pro zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti;
  • můžete omezit rozsah osobních údajů, které o Vás zpracováváme;
  • požádat o přenos Vašich osobních údajů k jiné organizaci;
  • anebo máte právo na výmaz svých osobních údajů, tedy tzv. “být zapomenut”.

Pokud, v případě potřeby, vyžadujete kopii osobních údajů, které o Vás držíme, kontaktujte nás prosím prostřednictvím sekce Kontakty.

Dále Vás upozorňujeme i na možnost podání případné stížnosti k dozorovému úřadu ochrany osobních údajů.

COOKIES

Naše webové stránky nepoužívají „cookies“ ani další technologie, které by ukládaly data do Vašeho počítače či zařízení.

ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jakékoli změny, které můžeme v budoucnu v těchto našich Zásadách ochrany osobních údajů učinit, budou publikovány na této stránce. Kontrolujte prosím často tyto stránky, abyste se dozvěděli o všech aktualizacích a změnách našich Zásad ochrany osobních údajů.

KONTAKTUJTE NÁS

Vítáme veškeré komentáře, dotazy a žádosti týkající se našeho použití Vašich údajů, nebo pokud si přejete uplatnit jakákoli svá práva, měli byste nám napsat na níže uvedenou adresu, nebo prostřednictvím sekce Kontakty.

Alena Šmidtová, +420 776 00 66 88, stavbareality@mobestyl.cz