kinds = $kinds; } public function getKind($id) { return new Kind($id, $this->kinds[$id]); } public function toArray() { return $this->kinds; } } class Kind { function __construct($id, $name) { $this->id = $id; $this->name = $name; } function getName() { return $this->name; } function getId() { return $this->id; } } <? $title = $perspective->destination()->name; if ($title != 'cs') { echo $title . ' | '; $spClass = ' class="subpage"'; } else { $hpActive = ' class="active"'; } ?>Mobestyl - stavební dozor a realizace staveb

Projektový management

Projektový manager ve stavebnictví je pověřená osoba, jejíž náplní je dosažení stanovených cílů u zadaných projektů.

Na počátku spolupráce je konkrétní zadání od investora, nebo zadavatele. Činnost je převážně v úrovni operativní, strategické a taktické.

Od počátku projektu do dokončení má tato pozice nesčetně rolí. Ve stavební oblasti je to v základních obrysech tento výčet:

 • Posouzení investičního záměru
 • Příprava na řízení projektu
 • Výběr projektanta
 • Konzultace při zpracování projektové dokumentace
 • Zajištění příslušných povolení pro realizaci zakázky
 • Organizace výběrového řízení (návrh vhodných dodavatelů, zadávací dokumentace, vyhodnocení nabídek)
 • Spolupráce při uzavření smlouvy o dílo
 • Výkon technického dozoru investora po dobu stavby (kvalita stavby, časový harmonogram, finance)
 • Součinnost pro kolaudaci
 • Přejímka stavebního díla včetně zpracování seznamu zjištěných vad a nedodělků
 • Kontrola odstranění vad a nedodělků
 • Hodnocení v průběhu i po dokončení stavby
getChildrenWhere("node.published = 1", "galleryitem") as $item) { $photo = explode("/", $item->srcImg); array_push($photos, $photo[2]); $images = $images . ' '; } ?> getChildrenWhere("node.published = 1", "downloaditem") as $item) { $fileType = explode(".", $item->file); $files = $files . '
 • ' . $fileType[1] . ' ' . $item->name . ' [.' . $fileType[1] . ', ' . file::formatSizeOf($item->file) . ']
 • '; } if($images != "") { echo ''; } if($files != "") { echo '

  Soubory ke stažení:

   ' . $files . '
  '; } ?>