Byt zvláštního určení

Definice technického stavebního pojmu byt zvláštního určení.

Byt zvláštního určení je byt zvlášť upravený pro ubytování zdravotně postižených osob. Podrobnosti stanoví obecně závazný právní předpis (zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Stavebně technické požadavky na byty zvláštního určení stanoví vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.