Nedodělek

Definice základního stavebního pojmu nedodělek.

Nedodělek jsou nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky nebo služby oproti rozsahu definovaného předmětu plnění, stanoveného projektovou dokumentací a smlouvou o dílo; zpravidla takové, které nebrání řádnému užívání a provozu stavby. Termín nedodělek používaly dříve právní předpisy (hospodářský zákoník a jeho prováděcí předpisy); v současné době jej obsahuje pouze vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v části věnované vedení stavebního deníku. Jako obchodní zvyklost se nyní používá např. ve smlouvách o dílo na zhotovení stavby.