Obecné požadavky na výstavbu

Definice základního stavebního pojmu obecné požadavky na výstavbu.

Obecné požadavky na výstavbu jsou obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popř. osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace, stanovené prováděcím právním předpisem (bezbariérové užívání stavby).