Příslušenství bytu

Definice technického stavebního pojmu příslušenství bytu.

Příslušenství bytu jsou ve smyslu občanského zákoníku věci, které náleží vlastníku věci hlavní a jsou jim určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány. Příslušenstvím bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem užívány. Podle ČSN 73 4301:2004 Obytné budovy jsou příslušenstvím bytu prostory, které doplňují obytné místnosti a jsou určeny pro zajištění bytové komunikace, osobní hygieny, vaření a dalších funkcí, nutných pro trvalé užívání bytu.