Projektová činnost ve výstavbě

Definice základního stavebního pojmu projektová činnost ve výstavbě.

Projektová činnost ve výstavbě se podle stavebního zákona rozumí zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, pro vybrané ohlašované stavby, pro provádění stavby a pro nezbytné úpravy.