Technický předpis

Definice technického stavebního pojmu technický předpis.

Technický předpis (pro účely zákona 22/1997 Sb., tedy v oblasti technických požadavků na výrobky), je právní předpis, obsahující technické požadavky na výrobky, popřípadě pravidla pro služby nebo upravující povinnosti při uvádění výrobku na trh, popřípadě do provozu, při jeho používání nebo při poskytování nebo zřizování služby nebo zakazující výrobu, dovoz, prodej či používání určitého výrobku nebo používání, poskytování nebo zřizování služby.