Ubytovací jednotka

Definice technického stavebního pojmu ubytovací jednotka.

Ubytovací jednotka je:

  • 1. jednotlivý pokoj nebo soubor místností, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na přechodné ubytování a jsou k tomu určeny;
  • 2. ubytovací jednotka v zařízení sociálních služeb, určená k trvalému bydlení (vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby).