Uvedení výrobku na trh

Definice ekonomického stavebního pojmu uvedení výrobku na trh.

Uvedení výrobku na trh je okamžik, kdy je výrobek na trhu Evropského společenství (to je v jakémkoliv státě, bez ohledu na zemi původu) poprvé úplatně nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k předání za účelem distribuce nebo používání nebo kdy jsou k němu poprvé převedena vlastnická práva, nestanoví-li zvláštní zákon jinak. Za uvedené na trh se považují i výrobky vyrobené nebo dovezené pro provozní potřeby při vlastním podnikání výrobců nebo dovozců a výrobky poskytnuté k opakovanému použití, je-li u nich před opakovaným použitím posuzována shoda s právními předpisy, pokud to stanoví nařízení vlády.