Změna dokončené stavby

Definice základního stavebního pojmu změna dokončené stavby.

Změna dokončené stavby je podle stavebního zákona:

  • 1. nástavba, kterou se stavba zvyšuje;
  • 2. přístavba, kterou se stavba půdorysně rozšiřuje a která je vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou;
  • 3. stavební úprava, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby; za stavební úpravu se považuje též zateplení pláště stavby.